Vogels

We behandelen alle soorten vogels, maar krijgen het meest kanaries, vinken, papagaaien, parkieten en duiven over de vloer.
Voor ontwormen en vaccinaties, al of niet verplicht, kan u bij ons terecht. Mestonderzoek en bloedafname kan ook hier gebeuren.