Wachtdienst

Wij zijn lid van de AALSTERSE DIERENARTSENVERENIGING
Centraal nummer: 0471/794563

U wordt dan automatisch doorverbonden naar de dierenarts die dat weekend van wacht is. Let wel, enkel:

  • weekend: zaterdagmiddag 12 uur tot zondagnacht 24 uur
  • feestdag: 22 uur de avond ervoor tot 24 uur de dag zelf

dus NIET tijdens weekdagen!

De deelnemende dierenartsen uit Aalst en de omgevende gemeenten zijn om beurt van wacht.
Het gebied dat de wachtdienst omvat is zeer groot. Er wordt daarom gevraagd om enkel voor dringende zaken te bellen en zoveel mogelijk naar de praktijk te komen in plaats van huisbezoeken te vragen.
Tijdens de wachtdienst worden vastgelegde minimumtarieven gehanteerd (duurder dan tijdens de week bij uw eigen dierenarts).
Gelieve ook de naam van uw eigen dierenarts te vermelden zodat deze nadien op de hoogte kan gebracht worden van de ingestelde behandeling.